Droga ekspresowa S-14 z zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej

30.04.2021

stecol

Wojewoda łódzki wydał 29 kwietnia 2021 r. zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczące II odcinka drogi ekspresowej S-14 – zachodniej obwodnicy Łodzi, budowanego przez Stecol. Oznacza to, że dalsze prace budowlane na tym odcinku będą już prowadzone na podstawie aktualnego ZRIDu i obejmą większy zakres prac – w oparciu o dotychczasowy ZRID możliwe było wykonanie tylko części zadań związanych z budową.

Zgodnie z harmonogramem, do końca czerwca zostaną usunięte ostatnie kolizje z infrastrukturą leżącą na trasie planowanej drogi. Łącznie było ich ponad 120, z czego większość stanowiły kolizje z infrastrukturą energetyczną, liczne były także kolizje z instalacjami wodociągowymi. Na placu budowy zgromadzono już 75 % kruszywa potrzebnego na cały projekt. Prowadzone są także prace przy obiektach inżynieryjnych.

W realizację zadania zaangażowanych jest obecnie około 130 podmiotów i ponad 300 osób (personel projektowy, osoby zatrudnione w biurze budowy oraz osoby zatrudnione bezpośrednio przy budowie – zarówno pracownicy Stecol, jak i podwykonawcy). Decyzja wojewody oznacza zwiększenie tego zaangażowania i rozpoczęcia prac na pełnym froncie – około 95% podwykonawców zostało już zakontraktowanych i czekali z rozpoczęciem prac na uzyskanie ZRIDu.

Podziel się i komentuj