„Dziennik Łódzki”: Asfalt na II odcinku S14 jeszcze w tym roku

19.11.2020

stecol

„Dziennik Łódzki” sprawdził, jak wyglądają prace na drugim odcinku S14, czyli drogi o kluczowym znaczeniu dla Łodzi i pobliskich miejscowości. Popularna w aglomeracji łódzkiej gazeta napisała, że „Prace przygotowawcze i pro­jektowe drugiego odcinka S14 są na ukończeniu. Wkrótce chińska firma Stecol Corpo­ration ma dostać Zezwolenie na Realizację Inwestycji Dro­gowej (ZRID) i deklaruje, że pierwszy asfalt ułoży jeszcze w tym roku w okolicy przysz­łego węzła Emilia”.

Gazeta przytoczyła wypowiedź Macieja Zalewskiego (rzecznika łódz­kiego oddziału Generalnej Dy­rekcji Dróg Krajowych i Auto­strad), który zapewnił, że „prace przy odcinku S14 od Teofilowa do Słowika przebiegają plano­wo” i przypomniał, że „kluczową sprawą jest teraz otrzymanie przez wykonawcę decyzji ZRID, o którą Stecol wy­stąpił w czerwcu tego roku”. Wojciech Karmasz, wice­dyrektor Stecol Corporation (Europę), poinformował, że firma ma otrzymać decyzję ZRID 4 grudnia.

Jak odnotowuje „DŁ”, w oczekiwaniu na ZRID trwają prace projektowe. „Są na ukończeniu (zaawansowanie 92 proc.), a zatrudnionych jest przy nich blisko 60 osób”, pisze gazeta, „Nie są oni jedynymi zatrudnionymi przy drugim odcinku S14. W samym biurze budowy w Zgierzu na koniec paździer­nika pracowało pięćdziesiąt osób, a kolejnych osiemdziesiąt na placu budowy, bo część ro­bót może być wykonywana w oparciu o stare zezwolenie”.  

Jak podkreślił w rozmowie z gazetą Wojciech Karmasz, „Najbardziej zaawansowane są prace na odcinku kilometra od strony węzła Emilia”. Dodaje, że „Jeśli pozwoli na to pogoda, planujemy na tym odcinku

w tym roku ułożyć asfalt. Teraz są tam głębokie wykopy, skarpy i układane jest kruszywo. Na kilku obiektach rozpoczęliśmy palowanie, ustawianie podpór i wylewanie fundamentów. Zakończone są wycinki i rozbiórki (pozostał   jeden   budynek). Na 75 proc. trasy zdjęty jest humus, drogi technologiczne są ukończone także w 75 proc. Na budowie pracuje blisko 60 maszyn: spycharki, walce, koparki etc.”

Jak zapewnił przedstawiciel Stecol, „W szczytowym okresie na­tężenia prac jednocześnie na placu budowy pracować bę­dzie kilkaset osób”, a zainteresowanie pracą i kontraktami przy budowie S14 jest duże – „Kontaktują się z nami za­równo osoby szukające zatrud­nienia jako operatorzy, maj­strzy, kierownicy robót czy kie­rownicy budowy, jak i kadra za­rządzająca. Dziennie otrzymu­jemy sporo tego typu zapytań oraz oferty współpracy od pod­wykonawców czy dostawców”.

Artykuł można przeczytać TUTAJ

 

Podziel się i komentuj