Oferta Stecol najkorzystniejsza na budowę odcinka autostrady A2

09.12.2020

stecol

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że oferta firmy Stecol Corporation została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę 13-kilometrowego fragmentu autostrady A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce. Budowa ma zająć 36 miesięcy, a wartość kontraktu to 530 milionów złotych.

Zgodnie z warunkami kontraktu, do obowiązków Stecol będzie należało zarówno przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie niezbędnych decyzji, jak i sama budowa. Pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów firma wybuduje (po nowym śladzie) drogę o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Odcinek pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów to już ostatni fragment A2 między obwodnicą Mińska Mazowieckiego i Siedlcami, który do tej pory nie miał wyłonionego wykonawcy.

Decyzja GDDKiA została ogłoszona w niemal rok po otwarciu ofert w przetargu ogłoszonym we wrześniu 2019 r. Oferta Stecol uzyskała w nim 100 punktów na 100 możliwych do zdobycia. Finalne podpisanie kontraktu będzie możliwe pod warunkiem braku odwołań, pozytywnym zakończeniu kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz po przedłożeniu gwarancji należytego wykonania umowy.

To potencjalnie drugi kontrakt drogowy Stecol w Polsce – w budowie jest już fragment drogi S14, domykającej pierścień dróg szybkiego ruchu wokół aglomeracji łódzkiej. Firma wchodzi także w skład konsorcjum, które modernizuje linię kolejową Czyżew-Białystok (część Rail Baltica).

Podziel się i komentuj