Porozumienie w sprawie budowy S14 w Zgierzu

Podpisanie z władzami lokalnymi umowy o zasadach wykorzystania kilku ulic w Zgierzu ułatwi prowadzenie prac przy budowie II odcinka S14

Budowa II odcinka S14 wiąże się z utrudnieniami dla okolicznych mieszkańców, m. in. z powodu konieczności przemieszczania ciężkiego sprzętu i materiałów budowlanych po lokalnych drogach. Aby zminimalizować i kontrolować oddziaływanie budowy na lokalną społeczność, Stecol podpisał 5 października umowę z miastem Zgierz i powiatem zgierskim. Umowa ta określa zasady, na jakich ciężki sprzęt wykorzystywany przy budowie II odcinka S14 będzie mógł poruszać się po zgierskich ulicach.

Zgodnie z porozumieniem, Stecol jest zobowiązany do bieżącego oczyszczania nawierzchni użytkowanych ulic (określonych w umowie), uzupełniania powstałych ubytków oraz naprawy wszelkich uszkodzeń. Po zakończeniu budowy Stecol zobowiązał się do szeregu prac poprawiających stan wytypowanych w porozumieniu ulic.

Inwestycja idzie zgodnie z planem, podkreślił Qin Yong, Dyrektor Wykonawczy Stecol, podczas ceremonii podpisania umowy, która odbyła się w Zgierzu. – Skupimy się na tym, aby skończyć prace w Zgierzu jak najszybciej, dzięki czemu zminimalizujemy jej negatywne skutki dla mieszkańców.

Umowa zawarta pomiędzy Stecol a lokalnymi władzami podkreśla znaczenie, jakie ma trasa S14 dla Zgierza, ale także dla innych miejscowości w aglomeracji łódzkiej. Nawiązywał do tego Bogdan Jarota, starosta zgierski, który powiedział, że po oddaniu do użytku II odcinka S14 odetchniemy od korków w Zgierzu i odetchniemy od ciężkiego taboru samochodowego, który niestety w tej chwili przetacza się przez nasze miasto.

Podziel się i komentuj