Przygotowania do budowy fragmentu autostrady A2

28.10.2022

stecol

Trwają procedury formalne i przygotowania techniczne do rozpoczęcia budowy fragmentu autostrady A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce.

 

Realizowany przez Stecol kontrakt obejmuje przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowę ok. 13 km autostrady A2 Mińsk Mazowiecki – Siedlce (pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów). W ramach umowy, podpisanej w styczniu 2021 r., powstanie dwujezdniowa droga, z dwoma pasami ruchu (oraz rezerwą pod ewentualną budowę trzeciego pasa w obu kierunkach). Powstaną także równoległe drogi do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zakończenie procedury ponownej oceny oddziaływania na środowisko

Pozytywnie zakończyła się prowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie procedura ponownej oceny oddziaływania na środowisko. 12 października RDOŚ wydał postanowienie, w którym uzgodnił warunki realizacji inwestycji.

Prace przygotowawcze

Równolegle z procedurami formalnymi toczą się przygotowania do rozpoczęcia prac budowlanych. Przygotowywane jest zaplecze budowy, na którym działają już pierwsze maszyny. Rozpoczęło się składowanie kruszywa a wkrótce pracę rozpoczną wytwórnie i mieszalniki.

Przygotowywane są również drogi dojazdowe. Trwają także badania archeologiczne obejmujące pas planowanej drogi wraz z przylegającym terenem. Kontraktowani są kolejni podwykonawcy i dostawcy, a w różnego rodzaju prace przygotowawcze i projektowe zaangażowanych jest około 90 osób. Pełne rozpoczęcie prac będzie możliwe po wydaniu przez wojewodę mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Podziel się i komentuj