Stecol z najlepszą ofertą na budowę fragmentu drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów

10.05.2022

stecol

Oferta złożona przez Stecol obejmowała zaprojektowanie i wybudowanie 22 km drogi ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski

Postępowanie przetargowe

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oferta Stecol Corporation została wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski. Oferta złożona przez Stecol Corporation opiewała na kwotę ok. 570,7 mln zł i stanowiła ok. 88,4 proc. budżetu założonego przez GDDKiA na tę inwestycję.

Kolejnym etapem przed zawarciem finalnej umowy będzie kontrola przeprowadzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

22 km nowej drogi

Droga S19 na odcinku Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski, którego dotyczyło postępowanie przetargowe wygrane przez Stecol, liczyć będzie ok. 22,3 km. GDDKiA podaje, że w początkowym fragmencie (o długości ok. 3 km) dwujezdniowa trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej drogi krajowej nr 19. Następnie poprowadzona zostanie nowym korytarzem i od zachodniej strony ominie Kąkolewnicę. W ramach inwestycji planowane są dwa węzły drogowe („Kąkolewnica” w okolicach miejscowości Grabowiec oraz „Radzyń Podlaski Północ”). Ponadto wybudowane zostaną cztery mosty, 11 wiaduktów, sześć przejść dla zwierząt dużych i średnich, dziewięć przepustów z funkcją przejść dla zwierząt małych oraz drogi dojazdowe i lokalne. 

Projektowanie i terminy budowy

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. W przypadku pomyślnego zakończenia postępowania przetargowego, Stecol będzie mieć 36 miesięcy na zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych). 

Podziel się i komentuj